Aantal niet-gebruikers internet neemt af

Leestijd: < 1 minuten

Mischa Brendel

6 % van de Nederlanders gaf aan in 2018 nog nooit internet te hebben gebruikt; in 2012 was dit nog 10 %. Dit blijkt uit de meest recente cijfers van het CBS.

Met name 75-plussers behoren tot de niet-gebruikers van internet. In die groep was de toename in internetgebruik dan ook het grootst: van 34 % in 2012 naar 68 % vorig jaar. De groep 65- tot 75-jarigen volgt op de voet met een toename van 57 % in 2012 naar 90 % in 2018. De groep 25- tot 45-jarigen maakt vrijwel volledig gebruik van internet, al was er opvallend genoeg een kleine afname van 99 % in 2012 naar 98 % vorig jaar.

Lees verder onder de grafiek

Van de 75-plussers die nog nooit internet hebben gebruikt, is het merendeel vrouw: 41 % van de vrouwelijke tegenover 20 % van de mannelijke 75-plussers was vorig jaar nog nooit op internet geweest. Ook laagopgeleide 75-plussers behoren vaker tot de niet-internetters (44 %) dan hoogopgeleide leeftijdsgenoten (11 %). Ook in de andere leeftijdscategorieën geldt dat laagopgeleiden vaker niet op het internet komen.

De voornaamste redenen om niet te internetten zijn: geen interesse (64 %), gebrek aan kennis of vaardigheden (35 %) en bezorgdheid over privacy en veiligheid (15 %).

Lees ook

Nieuwsbrief

Onze sponsor: