72 Nederlandse zonnesensoren de ruimte in

Mischa Brendel

Op 19 oktober zijn de eerste zes Globalstar-2-satellieten gelanceerd ter modernisering van het bestaande netwerk van commerciële telecommunicatiesatellieten van het Amerikaanse bedrijf. Dit netwerk moet in totaal uit 48 satellieten gaan bestaan. Aan boord van de zes satellieten bevinden zich 72 zonsensoren van Nederlandse makelij.

De zes Globalstar-2-satellieten bevatten in totaal 72 zonsensoren die zijn ontworpen door TNO en vervaardigd door Bradford Engineering uit het West-Brabantse Heerle. Deze zonsensoren zorgen ervoor dat de satellieten hun zonnecollectoren snel en efficiënt op de zon richten, terwijl het telecomdeel van de satellieten juist op de aarde blijft gericht.

 

De huidige Globalstar-satellieten bevinden zich in een baan om de aarde op 1414 km hoogte. Mede door de barre (stralings)omstandigheden waar de satellieten aan blootstaan, zijn diverse exemplaren defect geraakt. Andere satellieten hebben het einde van hun levensduur bereikt. Uiteindelijk zullen alle Globalstar-satellieten vervangen worden door het nieuwe type, waarvan de eerste zes inmiddels in hun baan zijn gebracht.

 

Elke satelliet bevat acht cosine sun sensors en vier fine sun sensors. ‘De cosine sun sensors zijn voor de ruwere richtingsbepaling van de satellieten’, licht Peter Bruins van Bradford Engineering toe. ‘Deze sensoren geven een benadering van de richting van waaruit de zon straalt. Het zijn passieve sensoren die geen energie vergen.’ Het zijn deze sensoren die als eerste in actie komen nadat de satellieten de ruimte in zijn gebracht. De cosine sun sensors zorgen ervoor dat de satellieten, zodra die zich van de lanceerraket hebben losgemaakt, zodanig op de zon gericht worden dat wanneer de zonnepanelen zich ontvouwen deze onmiddellijk beginnen met het verzamelen van energie voor de satelliet.

 

Voor het precieze navigatiewerk komen de fine sun sensors in actie. Bruins: ‘Elk van deze sensoren heeft vier kwadranten met daarboven een venster. Als zonlicht door het venster loodrecht op de sensor valt, dan krijgen alle kwadranten evenveel licht en ‘weet’ de sensor dat deze recht naar de zon staat gericht. Valt het zonlicht onevenredig op de vier kwadranten, dan kan de sensor bepalen vanuit welke richting het zonlicht komt.’

 

Behalve zonsensoren heeft Bradford engineering ook drukopnemers geleverd voor de Globalstar-2-satellieten. Deze geven een signaal door aan de computer met een sterkte evenredig aan de druk in de brandstoftank. In deze tank zit het aandrijfgas van de satelliet waarmee koerscorrecties uitgevoerd kunnen worden.

 

Ook voor de nog te lanceren 42 satellieten van de nieuwe generatie komen de zonsensoren uit Nederland. De complete bestelling bij TNO en Bradford Engineering bestaat uit 384 cosine sun sensors en 192 fine sun sensors. Bradford heeft inmiddels de zonsensoren voor 25 satellieten – waarvan er nu dus zes gelanceerd zijn – geleverd. Nog eens drie lanceringen met telkens zes satellieten tegelijk staan gepland voor het jaar 2011. Het tweede en laatste deel van de Globalstar order voor zonsensoren wordt in 2012 voltooid. De lancering daarvan zal in de periode van 2013 tot 2015 plaatsvinden.

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required