‘551 miljoen voor toegepast onderzoek nodig’

Mischa Brendel

Op 17 januari presenteerde minister Kamp van EZ de Strategische Agenda 2017 – 2021 aan de Tweede Kamer.

Hierin staat dat de zes instituten voor toegepast onderzoek (Deltares, TNO, ECN, NLR, Marin en Wageningen Research) in deze periode € 551 miljoen extra willen investeren in hun faciliteiten. Het gaat hierbij om in totaal 62 faciliteiten.

De instituten denken acht projecten uit eigen middelen of met hulp van derden te kunnen financieren; de overheid zou voor € 455 miljoen moeten bijdragen.

De rijksbijdrage aan de zes instituten bedraagt dit jaar in totaal € 361 miljoen. 

Lees ook

Nieuws brief
* indicates required