Sociale windmolens

Leestijd: < 1 minuten Mischa Brendel Urgenda pleit voor sociale windmolens: windmolens neergezet door burgers waarbij de opbrengsten ten goede van de gemeenschap komen. De organisatie Urgenda wil Nederland verduurzamen en richt zich nu op de provinciale verkiezingen in maart. In februari komt Urgenda daarom met een windkieswijzer, zodat mensen kunnen zien welke partijen het meest vriendelijke beleid voeren […]

Pingpongballen uit de Donald Duck vallen niet te octrooieren

Leestijd: 2 minuten redactie In de aanloop naar het 3i Event op 18 april op de High Tech Campus in Eindhoven over ideas, IP (Intellectual Property) & Innovation, krijgen de lezers van TW de mogelijkheid hun IP-vragen te stellen aan professionals van octrooibureaus. In deze editie een vraag die vaak binnenkomt bij V.O. Patents & Trademarks, afkomstig van […]

Bij de les blijven door klasopstelling

Leestijd: < 1 minuten Reinout de Jong Het bestuur van Daedalus, de studievereniging van industrieel ontwerpen, presenteerde vandaag de uitkomsten van hun ‘innovative classroom pilot’ in de Horst. De studenten onderzochten of leslokalen effectiever ingericht konden worden.

‘Benut de denkkracht van ingenieurs’

Leestijd: 4 minuten Jan Spoelstra Volgens branchevereniging Koninklijke NLingenieurs moeten overheden de aanbesteding voor een nieuwe woonwijk of rijksweg veel breder in de markt zetten. Dus niet per definitie een extra rijbaan de stad in, maar de markt uitdagen om mensen in tien minuten van snelweg naar centrum te krijgen. En ons dichtbevolkte land noopt tot vindingrijkheid op […]

Gele hesjes met krijtstreep

Leestijd: 2 minuten Gerald Schut Is het mogelijk dat een CO2-minimumprijs voor de industrie tegelijkertijd wél en níét ten koste gaat van de Nederlandse concurrentiepositie? Onderzoeksbureau CE Delft lijkt deze staat van Orwelliaanse ‘double think’ moeiteloos te bereiken getuige twee in dezelfde maand opgeleverde onderzoeken voor verschillende opdrachtgevers. In een rapport voor de milieuorganisaties Greenpeace en WISE ‘lijken […]

Een draaiorgel is ook een asset

Leestijd: 2 minuten Ellen den Broeder Wat is uw kernactiviteit? Goede kans dat daar een grote component onderhoud in zit. Voor een museum met complexe mechanische pronkstukken is dat niet anders. In de voorbije kerstvakantie bezocht ik diverse musea, waaronder het Museum Speelklok in de gerestaureerde Buurtkerk, midden in de stad Utrecht. Het oudste salonorgel, bedoeld voor in […]

Sociale windmolens

Leestijd: < 1 minuten Mischa Brendel Urgenda pleit voor sociale windmolens: windmolens neergezet door burgers waarbij de opbrengsten ten goede van de gemeenschap komen. De organisatie Urgenda wil Nederland verduurzamen en richt zich nu op de provinciale verkiezingen in maart. In februari komt Urgenda daarom met een windkieswijzer, zodat mensen kunnen zien welke partijen het meest vriendelijke beleid voeren […]

Pingpongballen uit de Donald Duck vallen niet te octrooieren

Leestijd: 2 minuten redactie In de aanloop naar het 3i Event op 18 april op de High Tech Campus in Eindhoven over ideas, IP (Intellectual Property) & Innovation, krijgen de lezers van TW de mogelijkheid hun IP-vragen te stellen aan professionals van octrooibureaus. In deze editie een vraag die vaak binnenkomt bij V.O. Patents & Trademarks, afkomstig van […]

Bij de les blijven door klasopstelling

Leestijd: < 1 minuten Reinout de Jong Het bestuur van Daedalus, de studievereniging van industrieel ontwerpen, presenteerde vandaag de uitkomsten van hun ‘innovative classroom pilot’ in de Horst. De studenten onderzochten of leslokalen effectiever ingericht konden worden.