Provincies willen delta aanpakken

Leestijd: 2 minuten Benno Boeters In 2014 moeten er maatregelen voor betere waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer op tafel liggen in een rijksstructuurvisie. Er komt een proef met een getijdenenergie. En de betrokken waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat werken verder aan vijf ‘altijd goed’ maatregelen tegen verzilting en voor zuiniger omgaan met zoet water. Zo luiden de […]

Waterbesparing en minder vervuiling

Leestijd: < 1 minuten René Didde Oorspronkelijk ontwikkeld als ontziltingstechniek, lijkt Memstill nu ook opgang te kunnen maken als waterzuiveringstechniek. Zes jaar geleden werd de Memstilltechniek als concept in de markt gezet om zout zeewater te ontzilten. De techniek is een combinatie van membraanfiltratie en destillatie. Het water wordt met restwarmte opgewarmd en langs een membraan gevoerd. Door de […]

DSM investeert 100 miljoen euro in drie r&d-projecten

Leestijd: < 1 minuten Thomas van de Sandt Naast de pas geopende Bioprocess Pilot Facility (BPF) in Delft waar DSM een belangrijke bijdrage aan levert, investeert het chemie- en life sciences-concern in nog twee r&d-faciliteiten: een laboratorium voor materiaalonderzoek op de Chemelot Campus in Sittard-Geleen en een biotech-lab in Delft. De komende twee jaar geeft het bedrijf aan de […]

Een robothulpje in de thuiszorg

Leestijd: 3 minuten Indra Waardenburg ‘Teleoperatie is de nieuwe industriële revolutie’, roept prof. dr. Kees van Hee, hoogleraar architectuur van informatiesystemen aan de TU/e, tijdens het symposium ‘Zorg op Afstand met Robots’, dat 21 mei in de Zwarte Doos op de TU/e-campus plaatsvond. Als voorbeeld noemt hij het op afstand besturen van fabrieken door werknemers uit landen met […]

Provincies willen delta aanpakken

Leestijd: 2 minuten Benno Boeters In 2014 moeten er maatregelen voor betere waterkwaliteit in de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer op tafel liggen in een rijksstructuurvisie. Er komt een proef met een getijdenenergie. En de betrokken waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat werken verder aan vijf ‘altijd goed’ maatregelen tegen verzilting en voor zuiniger omgaan met zoet water. Zo luiden de […]

Waterbesparing en minder vervuiling

Leestijd: < 1 minuten René Didde Oorspronkelijk ontwikkeld als ontziltingstechniek, lijkt Memstill nu ook opgang te kunnen maken als waterzuiveringstechniek. Zes jaar geleden werd de Memstilltechniek als concept in de markt gezet om zout zeewater te ontzilten. De techniek is een combinatie van membraanfiltratie en destillatie. Het water wordt met restwarmte opgewarmd en langs een membraan gevoerd. Door de […]